Ochrana osobních údajů GDPR

Nabízíme Vám systematické řešení bezpečnosti a ochrany osobních údajů včetně funkce pověřence.

1. Audit

 • Školení
 • Analýza současného stavu
 • Návrhy a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR

2. Implementace úprav

 • Plán realizace nápravných opatření 
 • Směrnice a nastavení pravidel a opatření pro nakládání s osobními daty
 • Úprava stávající dokumentace, zpracování návrhů doplnění

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Monitoring souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy
 • Poradenství v dané oblasti 
 • Průběžná kontrola prováděných nápravných opatření 
 • Komunikace s dozorovými orgány
 • Odborná školení zaměstnanců OÚ zapojených do práce s osobními daty