Dotace pro města a obce

Spolupracujeme s odborníky, kteří se specializují na získávání dotací zejména pro města a obce.

Analýza grantových možností

 • Identifikace potenciálních grantů.
 • Orientace myšlenky na grantové zdroje.
 • Určení podmínek a postupu pro získání grantu.

Konzultace s implementační agenturou

 • Přizpůsobení grantové žádosti podmínkám programu.

Příprava grantové žádosti

 • Vypracování projektové žádosti včetně veškeré projektové dokumentace.

Realizační management

 • Dohled nad realizací projektu.
 • Administrativní stránka projektu.
 • Dotační audit.
 • Tvorba rešerší, zasílání novinek.
 • Personální poradenství.
 • Výběrové řízení.
 • Zaškolování pracovníků.
 • Realizační management.
 • Investiční pobídky, strategické služby.
 • Evaluační projekty.

Máme vysokou specializaci v oblastech

 • Podpora podnikání, vědy a výzkumu.
 • Municipality, regionální rozvoj, zemědělství.
 • Ochrana životního prostředí.
 • Rozvoj lidských zdrojů, školství neziskový sektor.